OFT Twijzelerheide 2015 B mini's
   
   
Uitslag Rijnummer
   
1 99 Arjen Wiegersma
   
2 97 Iko Paulusma
   
2 81 Marco van Dijk
   
4 38 Andries v/d Sluis
   
5 92 Tieme Banga
   
6 7 Reinoud Beverwijk
   
7 9 Annelien Visser
   
8 28 Engele Jan Ros
   
9 1 Ruben Wiegersma
   
9 222 Jochum Zwaagstra
   
 
OF Twijzelerheide 2015 A-mini's
   
   
Uitslag Renner:
   
1 24 Thomas de Boer
   
2 23 Romke Zwaagstra
   
3 21 Folkert Sloot
   
4 7 Kaylee Dijkstra
   
5 16 Frenk Elzinga
   
6 116 Luuk van der Molen
   
OF Twijzelerheide 2015 Automaat
Standaard
   
   
Uitslag Renner:
   
1 8 Jesse meindertsma
   
2 122 Meinald v/d Veen
   
3 15 Johan Veenstra
   
4 5 Icenius Bouma
   
5 151 Andre Boonstra
   
6 73 Jesper Hofstra
   
7 421 Lieuwe Dijkstra
   
8 97 Sjuk de Haan
   
9 53 Anneke Sloot
   
 
OF Twijzelerheide 2015 65 - 85cc
   
Positie Naam
   
1 8 Jesse Meindertsma
   
2 34 Bjorn Ringnalda
   
3 54 Joran Marra
   
4 94 Jarnick Feenstra
   
5 6 Gerard van Lingen
   
6 23 Jelle Zwaagstra
   
7 12 Jornie de Boer
   
8 10 Sietse Jacob v/d Meulen
   
9 28 Johannes Talma
   
10 9 Janco Visser
   
11 134 Egbert-Tjitze Kooistra
   
12 7 Iko Paulusma
   
13 30 Maurik Sijtsma
   
14 46 Silke Liemburg
   
- 16 Fabian Dootjes
   
- 38 Jacob Auke Hoekstra
   
OF Twijzelerheide 2015 Automaat
Speciaal
   
Positie Naam
1 9 Bjorn Ringnalda
2 99 Eelke Jan de Vries
3 7 Willem Henstra
4 84 Sybren Mekkes
5 24 Yoell Veenstra
6 16 Thijs v/d Berg
7 45 Rutger Balt
8 40 Wesley Sijtsma
9 4 Arjen de Boer
10 2 Jacco de Jong
11 33 Sipke Veenstra
12 20 Gerrit v/d Horn
13 120 Peter Holwerda
14 74 Jesper Hofstra
15 23 Harm Koree
16 6 Jenno Plantenga
17 121 Martijn Halma
18 47 Falco Mulder
- 14 Benny de Boer
- 34 Jorrit ten Hoor
- 86 Nick Lodewijks
- 95 Liza Holwerda
- 122 Rinse v/d Meer
   
OF Twijzelerheide 2015 Bromfiets
Versnelling
   
Positie Naam
1 6 Gerard van Lingen
2 301 Brian de Graaf
3 10 Wiebe Bakker
4 124 Oebele Hoekstra
5 11 Willem Henstra
6 39 Fokke Rijpma
7 64 Pieter Kempenaar
8 21 Jelmer v/d Galien
12 4 Alle v/d Veen
12 45 Hendrik de Graaf
13 31 Gerrit de Graaf
13 34 Edwin Pera
14 5 Marten Huisma
14 15 Alex de Vries
15 2 Wilko Kalsbeek
16 82 Johannes Koree
- 19 Steffen Postma
- 38 Jacob Auke Hoekstra
- 62 Fokke Haveman
- 111 Hessel Bierma
   
 
OF Twijzelerheide 125ccB
   
Positie Naam
   
1 96 Harm Kroes
   
2 21 Bauke Smid
   
3 128 Siedrik de Vries
   
4 5 Jordy Kempenaar
   
4 24 Aant Kingma
   
6 6 Atze de Boer
   
7 20 Rik Klaster
   
8 35 Minne de Vries
   
9 411 Oebele Wagenaar
   
10 25 Siemen Jan Kampen
   
11 82 Michel Hakze
   
12 87 Koos den Haan
   
13 80 Kleis Oenema
   
14 26 Sander v/d Velde
   
15 8 Willem Bakker
   
15 40 Wesley Sijtsma
   
17 14 Willem Kingma
   
- 4 Gerben Lei
   
- 13 Wytse Hofstee
   
- 19 Gerbert Bekema
   
- 29 Jacob Boonstra
   
- 88 Erwin den Haan
   
- 124 Harwin Huizenga
   
- 221 Cas Cuperus
   
 
OF Twijzelerheide 2015 125cc A
   
Positie Naam
   
1 86 Meindert de Vries
   
2 33 Danny Gosma
   
3 11 Mirko Gardenier
   
4 34 Durk de Vries
   
5 152 Tjebbe Hettinga
   
6 99 Mariëlle Kuiper
   
7 41 Foeke Wagenaar
   
8 18 Eric Nammensma
   
9 20 Gerrit v/d Horn
   
10 75 Tamme Meintsma
   
11 15 Rones Boonstra
   
12 2 Iris Meindertsma
   
13 60 Thies Henstra
   
14 7 Johannes Boonstra
   
14 150 Sybrand Jager
   
15 22 Richard Nammensma
   
15 46 Kees Bakker
   
18 93 Rosalyn de Vries
   
19 125 Marcel Kloetstra
   
20 124 Oebele Hoekstra
   
- 3 Bram Visser
   
- 44 Hendrik Boltjes
   
- 76 Thys Wytsma
   
- 81 Rene Nouta
   
 
OF Twijzelerheide 2015 250cc
   
Positie Naam
   
1 93 Tjeerd Gardenier
   
2 319 Rienk de Vries
   
3 25 Fokko Wijbenga
   
4 35 Geert van der Heide
   
5 18 Johan Post
   
6 152 Tjebbe Hettinga
   
7 36 Jan Visser
   
8 76 Thys Wytsma
   
9 15 Rones Boonstra
   
10 907 Berend Krol
   
11 28 Sybren Ros
   
12 46 Kees Bakker
   
13 78 Germ Wytsma
   
14 60 Thies Henstra
   
15 59 Rense Cuperus
   
16 8 Bennie Stegenga
   
17 111 Yde Verhaag
   
18 10 Wiebe Bakker
   
19 11 Robert Nouta
   
20 146 Jan Visser
   
21 34 Engele Ros
   
22 1 Teun Zuiderveld
   
23 20 Rik Klaster
   
24 23 Wilson Cuperus
   
OF Twijzelerheide 2015 C50ccgt
Oldtimer Handversnelling
   
   
Uitslag Rijnummer
   
1 040 Chris van Homoet
   
2 069 Rommert Steenbeek
   
3 082 Sietse Veen
   
4 070 Ron Schipper
   
5 078 Pieter Kars
   
6 045 Tiedo Olijnsma
   
7 100 Ge Dunnwind
   
8 013 Feike Zeldenrust
   
OF Twijzelerheide 2015
C50ccgt Youngtimers
Uitslag Rijnummer
   
1 051 Jorden de Gelder
   
2 017 Rienk vd Veen
   
3 082 Sietse Veen
   
4 011 Klaas Poort
   
5 004 Johnny Slomp
   
6 101 Marcel Udo
   
7 133 Evert Hofman
   
OF Twijzelerheide 2015
C50ccgt Oldtimer Voetversnelling
Uitslag Rijnummer
   
1 040 Chris van Homoet
   
2 069 Rommert Steenbeek
   
3 005 Giel Wieldraaijer
   
4 124 Ruud Kuzee
   
5 078 Pieter Kars
   
6 013 Feike Zeldenrust
   
OF Twijzelerheide 2015 C50ccgt
Junioren C
   
   
Uitslag Rijnummer
   
1 232 Bert Gjaltema
   
2 124 Ruud Kuzee
   
3 162 Aant kingma
   
4 030 Geert Alma
   
5 093 Janna de Groot
   
6 119 Steffen Postma
   
7 002 Auke de Groot
   
8 057 Hendrik vd Zee
   
OF Twijzelerheide 2015
C50ccgt Junioren B
   
   
   
Uitslag Rijnummer
   
1 032 Rene Dijkstra
   
2 034 Theo Veeger
   
3 049 Dylyp Dijkema
   
4 187 Hans vd Veen
   
5 101 Marcel Udo
   
6 100 Ge Dunnewind
   
7 088 Rense de Vries
   
8 057 Hendrik vd Zee
   
OF Twijzelerheide 2015
C50ccgt Junioren A
Uitslag Rijnummer
   
1 109 Rendie vd Veen
   
2 025 Theun Veldhuizen
   
3 085 Jan Salomons
   
4 063 Gianni Tedde
   
5 079 Gaatze van der Veen
   
6 058 Cees Spilt
   
7 073 Evert Mensinga
   
OF Twijzelerheide 2015
C50ccgt Senioren C
Uitslag Rijnummer
   
1 155 Gerard van Lingen
   
2 050 Sjoerd Dijkema
   
3 047 André Reukers
   
4 090 Jeroen Berghuis
   
5 063 Gianni Tedde
   
6 055 Sjouke Alma
   
OF Twijzelerheide 2015
C50ccgt Senioren B
   
Uitslag Rijnummer
   
1 001 Jan Beishuizen
   
2 014 Bernie van Til
   
3 044 Gert-Jan Reukers
   
4 048 Joost Alma
   
5 047 André Reukers
   
6 071 Alle Jan de Jong
   
7 063 Gianni Tedde
   
8 010 Hendrik de Groot
   
OFT Twijzelerheide 2015 C50ccgt
Senioren A
   
Uitslag Rijnummer
   
1 020 Tom Meindertsma
   
2 004 Johnny Slomp
   
3 053 Nigel Hofman
   
4 042 Siep van der Meulen
   
5 005 Giel Wieldraaijer
   
6 051 Jorden de Gelder
   
7 110 Rieno vd Veen
   
8 001 Jan Beishuizen